När du kör Windows XP med en begränsad användare har du inte rättigheter att ändra många inställningar eller installera program. Istället för att logga ut och logga in som en administratör kan du oftast högerklicka en kontrollpanel eller program och välja "Kör som..." för att sedan ange ett kontonamn och lösenord för ett konto som har administratörsrättigheter. Ibland får du fram "Kör som"-menyn genom att hålla in skift när du högerklickar filen eller kontrollpanelen.

Detta tips gäller för: Samtliga Windows XP-versioner.


Tillbaka