När eller om [F8]-tangenten inte fungerar för åtkomst till menyn där bland annat felsäkert läge finns det ett sätt att komma runt det problemet. Tryck [Windows] + [R] för att komma till "Kör". Skriv "msconfig" och tryck [Enter]. I systemkonfigurationsverktyget som då startar går du till fliken BOOT.INI där du markerar "/SAFEBOOT". Klicka på OK och när du uppmanas att starta om datorn klickar du på "Starta om". Datorn startar nu om i felsäkert läge vilket kan ta flera minuter. När du är klar med det du ska göra i felsäkert läge så glöm inte att göra motsatta inställningar, det vill säga avmarkera "/SAFEBOOT".

Detta tips gäller för: Samtliga Windows XP-versioner.


Tillbaka