För att slippa gå in på Start > Stäng av varje gång du vill stänga av datorn kan du göra en genväg eller genom att köra det följande kommandot manuellt från Start > Kör. Högerklicka Skrivbordet och välj Nytt > Genväg. I fältet som kommer fram skriver du in "SHUTDOWN.exe -s -t 01" och väljer Nästa. Skriv in ett namn för genvägen och välj sedan Slutför. När du nu dubbelklickar på genvägen på skrivbordet kommer datorn att stängas av. Du kan också dra genvägen till snabbstartsfältet för att med ett klicka på genvägen stänga av datorn.

Detta tips gäller för: Samtliga Windows XP-versioner.


Tillbaka