Jag tänkte ge några kortfattade generella tips på vad du kan göra om inte Windows vill starta. Till att börja med kan du trycka F8 under uppstart och välja "Senast fungerande konfiguration", fungerar det ändå inte välj istället "Felsäkert läge" när du tryckt F8. Om datorn startar i felsäkert läge loggar du in och letar upp Systemåterställning och återställer till en tidigare återställningspunkt. Hjälper inte det heller så starta upp på Windows-CD:n och tryck R för Recovery (Återställning) när du blir tillfrågad. I återställningskonsolen kan du skriva "chkdsk C: /f" för att reparera eventuella skadade filer som gör att Windows inte startar.

Detta tips gäller för: Samtliga Windows XP-versioner.


Tillbaka