Ju mer du använder datorn desto mer skräpfiler samlas på datorn, låt det nu vara överblivna installationsfiler, temporära internetfiler eller andra temporära filer. Med det inbyggda verktyget Diskrensning tas sådana filer bort. Gå till Start > Alla program > Tillbehör > Systemverktyg > Diskrensning.

Detta tips gäller för: Samtliga Windows XP-versioner.


Tillbaka