I den här artikeln visar vi hur du anpassar Windows Vista och lägger till drivrutiner, hotfixar och säkerhetsuppdateringar till Vista-installationen och antingen skapar en ny Vista-DVD eller rullar ut det till flera datorer i en företagsmiljö. Oavsett om du är en hemanvändare med en enda dator eller om du är en systemadministratör med mängder av datorer i företagsmiljö så kan du utan tvekan hitta något matnyttigt och intressant i den här artikeln.

Denna guide gäller för: Samtliga Windows Vista-versioner.

Smidigt att anpassa och skapa egen installationsskiva med Windows Vista

Windows Vista går att anpassa på flera olika sätt och i en företagsmiljö går det att integrera både drivrutiner och hotfixar genom att skapa svarsfiler och sedan automatisera allt. Nu är det långt ifrån alla hemanvändare som har resurser i form av deployment-servrar och därför går jag igenom en metod som du kan applicera på både en fristående uppdaterad och anpassad DVD-skiva för hemmabruk men även för utrullningen via Windows Deployment Services i en företagsmiljö.

Steg 1 - Verktygen du behöver

För att kunna anpassa installationen behöver du paketet Windows Automated Installation Kit (WAIK), där alla verktyg du behöver ingår. Du ska i slutändan förutsatt att du vill skapa en bootbar DVD använda dig av verktyget vLite.

Steg 2 - Grunder för att kunna anpassa Vista

Alla Vistas filer som installeras på din dator under installationen finns i filen install.wim som ligger i sources-mappen på Vista-DVD:n och det är denna fil vi ska modifiera och arbeta med i denna artikel. För att kunna göra det monterar vi upp innehållet i wim-filen till en mapp på hårddisken, detta görs genom att startar Windows PE Command Tools och köra nedanstående kommando. Skapa först en mapp vid namn "vistatemp" direkt i C:.

imagex /mountrw install.wim 1 c:\vistatemp

Alla filer för den valda avbildningen i install.wim kommer då att monteras i mappen c:\vistatemp. Observera att en wim-fil kan innehålla flera olika avbildningar och att du tar reda på vilka versioner som döljer sig i din wim-fil. Detta gör du med kommandot nedan.

imagex /info install.wim

Leta sedan efter "Image Index" och "Name" för att ta reda på vilken version du ska modifiera. Detta är viktigt att se till eftersom ändringarna du gör påverkar endast den monterade versionen och inte de andra versionerna i samma avbildningsfil.

En vanlig install.wim-avbildning innehåller flera "Image Index" då Vista Home Premium, Business, Ultimate och så vidare samsas i samma install.wim. Dumt nog måste man välja att montera en specifik avbildning då man inte kan "patcha" alla avbildningar i en install.wim på en och samma gång.

Steg 3 - Ladda hem och packa upp drivrutinerna

Du kan automatiskt integrera drivrutiner med verktyget vLite men det är väldigt enkelt att göra detta manuellt också. Det du behöver göra är att ladda ner de drivrutiner du vill installera och packa upp dessa. Vanligtvis är det antingen en zip-fil eller ett installationsprogram men alla drivrutiner packas upp, antingen till exempelvis en Nvidia- eller Intel-mapp direkt i roten på C: eller också i temp-mappen. Rekommenderat är att du kopierar alla filer från den mapp där inf- och sys-filerna packas upp. Låt sedan verktyget för att integrera drivrutinerna avgöra vilka filer som ska följa med i integrationen.
Du kommer sedan att lägga till grundsökvägen till dina drivrutiner i verktyget Windows System Image Manager, mer om det i senare steg. Om du bara vill integrera drivrutiner och inte några hotfixar eller säkerhetsuppdateringar så kan du hoppa direkt till steg 5.

Steg 4 - Ladda hem packa upp hotfixar och säkerhetsuppdateringar

Att integrera hotfixar och säkerhetsuppdateringar är lite pyssligare än att integrera drivrutiner men det går att få det att fungera hyfsat smidigt det också. Tilläggas ska att det går att göra på flera olika sätt men jag tar upp hur du gör med verktygen System Image Manager och pkgmgr (Packet Manager) som är en del av WAIK som du installerade tidigare.
Till att börja med laddar du ner och lägger alla uppdateringar och korrigeringar/hotfixar du vill integrera i en och samma mapp, i vårt exempel c:\vista-hotfixes. Se till att det bara är MSU-filer som ligger där. För att kunna integrera dessa så måste du först packa upp MSU-filerna och detta görs genom att du med en kommandoradstolk (cmd.exe) med administratörsrättigheter ställer dig i uppdateringsmappen och sedan klistrar in följande kommando:

start FOR %i IN (*) DO (START "Expand" /WAIT %Windir%\System32\Expand.exe %i -f:* c:\Vista-hotfixes\temp)

Tänk på att du måste skapa temp-mappen manuellt innan du kör kommandot. Alla MSU-filer från den mappen kommer då att packas upp till temp-mappen och du ska då ha fått en massa CAB- och XML-filer i temp-mappen.

Steg 5 - Förbered integrationen av hotfixar, säkerhetsuppdateringar och drivrutiner

Oavsett om du bara vill integrera drivrutiner eller vice versa så ska du nu starta Windows System Image Manager, som också är en del av WAIK. Där ska du nu skapa ett "Distribution share" genom att högerklicka i fältet för "Distribution share" och välja "Create share". Välj att skapa det på lämplig plats och när det är klart går du till Tools-menyn och väljer "Import packages".

Nu ska du på File-menyn välja att skapa en ny "Answer file", svara "Yes" på frågan som dyker upp och välj sedan ut den install.wimfil du vill använda. Du ska nu välja att importera alla CAB-filer du packat upp i det föregående steget (alla utom WUSASUS.cab). Observera att du måste markera ett fåtal CAB-filer åt gången eftersom man nästan alltid får ett felmeddelande om man väljer alla eller gör många CAB-filer på en gång.

Notera att du med WAIK för Windows Vista med Service Pack 1 inte kan hantera 32-bitarsavbildningar från WAIK i 64-bitarsversionen av Vista. Du kommer att få ett kryptiskt felmeddelande när du skapar en catalog-fil för en 32-bitarsavbildning. Detta är ett känt fenomen enligt Microsoft.

När du har lagt till alla hotfixar och uppdateringar så ska du lägga till dessa i svarsfilen. Det gör du genom att expandera "Distribution Share" och sedan högerklicka "Packages" och välja "Add to Answer file". Spara sedan svarsfilen som integrera.xml i mappen c:\vista-hotfixes och stäng Windows System Image Manager.

Om du vill integrera drivrutiner så ser du först till att kopiera in alla dessa någonstans i mappen Out-of-box drivers som ligger i roten på det Distribution share du skapat tidigare. Sedan högerklickar du på "Out-of-Box drivers" i Distribution Share-vyn i System Image Manager och väljer "Insert Driver Path to Pass 2 Offline Servicing". När det är gjort kan du spara och gå vidare för att integrera drivrutiner och/eller hotfixar och säkerhetsuppdateringar.

Steg 6 - Dags att integrera

För att starta integrationen så växla till Windows PE Tools Command Prompt och kopiera och klistra in och kör följande kommando.

START "PMgr" /WAIT "%Programfiles%\Windows AIK\Tools\Servicing\pkgmgr.exe" /o:c:\vistatemp;c:\vistatemp\Windows /n:c:\vista-hotfixes\hotfixes.xml /l:c:\vista-wim\integrate_updates.log

När du kör ovanstående kommando så börjar drivrutinerna, hotfixarna eller säkerhetsuppdateringarna att integreras. Detta steg kommer att ta ett tag beroende på hur många uppdateringar eller drivrutiner du valt att integrera.

Steg 7 - Spara ändringarna

När integrationen är klar så sparar du ändringarna till WIM-filen med följande kommando.

imagex /unmount /commit c:\vistatemp

Beroende på hur många och hur stora drivrutiner och hotfixar du har lagt till så kan detta ta upp till 10-15 minuter att slutföra.

Steg 8 - Bränn ut en ny bootbar Vista-DVD

För att skapa en Vista-DVD innehållandes de drivrutiner och säkerhetsuppdateringar du nu integrerat så ska du först se till att kopiera din nuvarande Vista-DVD till en mapp på hårddisken. Du byter sedan ut install.wim-filen i sources-mappen mot den som du nyss skapat och startar sedan programmet vLite. Du kommer till att börja med behöva bläddra dig fram till mappen dit du kopierat din Vista-skiva. När du har gjort det kan du bland alternativen i vLite välja att endast skapa en startbar ISO-fil och du kan när det är gjort bränna ut din nya Vista-DVD direkt.


Tillbaka