Denna guide gäller för: Samtliga versioner av Windows XP.

Varje månad så kommer det nya säkerhetsuppdateringar men även andra uppdateringar. Det gör det till en långsam pina att efter varje ominstallation behöva gå till Windows Update och ladda hem ett stort antal uppdateringar. Denna artikel går igenom hur du med mycket enkla medel integrerar säkerhetsuppdateringar och hotfixar och skapar en ny fräsch Windows installations-CD som innehåller alla uppdateringar från start. I en annan guide går vi igenom hur du integrerar (slipstreamar) Service Pack 3 och skapar en Windowsskiva med SP3 integrerat och detta rekommenderar vi att du gör innan du börjar integrera enskilda säkerhetsuppdateringar och hotfixar.

Steg 1 - Fixa verktygen som behövs

Till att börja med laddar du ner och installerar de senaste versionerna av programmen nLite och Windows Updates Downloader. Ta sedan en fram din Windowsskiva och kopiera alla filer till en mapp på din hårddisk. Kopiera alla filer från din Windowsskiva till C:\winxp_sp3cd eftersom det är det vi kommer att använda som exempel i fortsättningen av artikeln.

Steg 2 - Hämta uppdateringarna med Windows Updates Downloader

Innan du startar programmet Windows Updates Downloader så går du in på programmets hemsida och laddar ner språkfilen för svenska Windows XP (den som heter windows-xp-x86-sve.ulz). Du kommer att få en fråga om du vill öppna filen du laddar ner och svara då "Ja" på den frågan så läggs nedladdningslänkarna till i programmet Windows Updates Downloader. Med programmet så hämtar du hem filer som du vanligtvis hämtar och installerar via Windows Update och detta inkluderar säkerhetsuppdateringar och andra kritiska uppdateringar.

När du installerat den svenska sökvägsfilen startar du programmet och om du gjort rätt så ska alla svenska uppdateringar visas i listan i några olika kategorier. Du kan här välja vilka uppdateringar du vill ladda ner och du ska välja att ladda hem samtliga uppdateringar (utom Service Packs) och sedan trycka på Download. Lägg märke till att uppdateringarna hamnar i mappen C:\Program\Windows Updates Downloader som standard.

Steg 3 - Hämta uppdateringar manuellt via Microsoft Update Catalog

Istället för att använda Windows Updates Downloader för att hämta uppdateringarna kan du göra det manuellt via Microsoft Update Catalog, där alla uppdateringar som publiceras på Windows Update och Microsoft Update publiceras för nedladdning. Enklast är att efter en ny installation gå in på Windows Update och se vilka uppdateringar som vill installeras och söka upp och ladda hem dessa från Microsoft Update Catalog. Du kan även kolla i Windows Update-historiken för att se vilka uppdateringar som har installerats efter Service Pack 3 på en befintlig Windows XP-dator.

Steg 4 - Förbered integreringen

När du laddat ner alla uppdateringar du ska vi placera samtliga dessa i en gemensam mapp. Skapa först den gemensamma mappen, exempelvis C:\winxp_uppdateringar. Starta sedan Utforskaren och gå till C:\Program\Windows Updates Downloader. Gå in i respektive mapp (Critical, Framework, Windows Media Player och så vidare) och kopiera alla dessa filer till mappen "C:\winxp_uppdateringar". Stoppa även eventuella manuellt nedladdade filer i denna mapp.

Steg 5 - Integrera uppdateringarna med nLite

Det går att integrera uppdateringarna på manuellt manér via kommandoradstolken och med så kallade batchfiler men det är för omständligt för en vanlig användare så därför tänkte jag använda mig av programmet nLite som gör detta automatiskt. Följ stegen nedan för att integrera säkerhetsuppdateringarna och hotfixarna.

1. Starta nLite och välj språket "Swedish" när du ombeds välja språk, välj sedan "Nästa".

2. Bläddra dig sedan fram till C:\winxp_sp3cd och när allt laddats in korrekt går du vidare med "Nästa".

3. Välj "Nästa" igen för att gå vidare.

4. Klicka en gång på "Hotfixar och uppdateringar" så att en grön prick visas framför texten och gör samma sak med "Skapa startbar ISO" innan du väljer "Nästa".

5. Klicka nu på knappen "Lägg till" i nedre högra hörnet och bläddra dig fram till mappen C:\winxp_uppdateringar och tryck [Ctrl] + [A] för att markera alla filerna och välj sedan "Öppna". Alla uppdateringar läggs nu till på listan för att integreras.

Du kommer garanterat få ett eller flera meddelanden om att vissa uppdateringar inte går att integrera och det är helt normalt då tyvärr långt ifrån alla uppdateringar och Microsoftkomponenter går att integrera.

6. När du nu väljer "Nästa" och sedan väljer att starta aktiviteten så börjar uppdateringarna att integreras med dina Windowsfiler. Detta steg kommer att ta några minuter så vänta tålmodigt under tiden. Antagligen kommer det att dyka upp ett antal fel även under integrationen beroende på fel växlar, välj då "OK" eller "fortsätt" då du ser dessa meddelanden. När allt är klart visas lite information om bland annat hur storleken av installations-CD:n har ökat, välj "Nästa" för att skapa en bootbar CD-skiva.

7. Du behöver egentligen inte ändra något på skärmen för att skapa ISO-filen utan du kan köra igång direkt genom att välja "Skapa ISO-fil". Välj vart du vill spara filen så startas skapandet av ISO-filen. När ISO-filen skapats väljer du "Nästa" och "Slutför". Du kan också välja att direkt bränna ut Windowsskivan du nyss skapat eller att bränna ut ISO-filen senare med ett brännarprogram som stöder ISO-filer.


Tillbaka