I den här guiden visar vi steg för steg hur du går tillväga hur du skapar ett USB-minne som är bootbart med Windows Preinstallation Environment (WinPE) 2.0. Användningsområdena för ett bootbart USB-minne är många, exempelvis kan du lägga in avbildningshanteringsprogram såsom imagex eller Ghost eller varför inte använda det som ett sätt att ta dig in på en dator för felsökning när du inte kan starta din dator eller när den krånglar.


Denna guide gäller för: Samtliga Windows Vista-versioner.

Steg 1 - Ta hem det nödvändiga verktyget

För att kunna skapa det bootbara USB-minnet måste du ladda ner och installera WAIK (Windows Automated Installation Kit). Det innehåller verktygen WinPE, imagex, System Image manager och andra verktyg för att bland annat integrera drivrutiner och uppdateringar i en Windows-installation.

För att kunna skapa det bootbara USB-minnet måste du köra diskpart-kommandot som finns i Windows Vista då diskpart i Windows XP inte stöder flyttbara lagringsmedia.

Steg 2 - Gör USB-minnet bootbart

Till att börja med ska du göra USB-minnet bootbart genom att starta Windows PE Tools Command Prompt med administratörsrättigheter (högerklicka det och välj "Kör som administratör"). Du ska sedan köra följande kommando.

diskpart

Sedan ska du välja vilket nummer USB-minnet listats som i diskhanteringsverktyget diskpart. Har du bara en hårddisk i eller utanför din dator är USB-minnet disk 1. För att kontrollera vilken disk som USB-minnet listas som så kör du kommandot nedan.

list disk

Om USB-minnet är disk 1 skriver du följande för att göra det aktivt och bootbart. Notera att ingen information på USB-minnet går förlorad när du gör detta.

select disk 1

select partition 1

active

assign

exit

Ditt USB-minne är nu förberett att starta datorn från, nu återstår bara att kopiera över de filer som behövs för att kunna köra WinPE från USB-minnet och därmed få igång en bantad Windowsmiljö via USB-minnet.

Steg 3 - Kopiera WinPE till USB-minnet

WinPE (Windows Preinstallation Environment) är en nedbantad version av Windows kan man säga. WinPE används exempelvis som standard för att installera Windows Vista och är den miljö som laddas först av allt och drar igång installationen. För att föra över detta till USB-minnet kör du följande kommando från Windows PE Tools Command Prompt.

copype x86 c:\winpe

Sedan kan du helt enkelt kopiera alla filer från mappen c:\winpe\ISO till roten av ditt USB-minne. Du har nu skapat ett bootbart USB-minne som du kan starta upp en dator med.

Steg 4 - Lägg till program och verktyg på USB-minnet

När du har ett bootbart USB-minne vill du säkert kunna köra program från det också, andra sådana än de Windowsprogram som du kan köra. Det enda du behöver göra är att kopiera in de program du vill kunna köra på USB-minnet. Tänk på att du kan komma åt och starta program från hårddisken, vilket innebär att du exempelvis kan starta och surfa med webbläsaren FireFox bara för att ta ett exempel. Du kan även köra alla Windows-program, exempelvis "mstsc" för att starta Fjärrskrivbord.

Steg 5 - Starta program automatiskt

Du kan starta program automatiskt då du startar datorn från USB-minnet med WinPE och då måste du in och pilla i boot.wim-filen, som är den fil som innehåller alla filer som används för att starta upp datorn. Se till att ha en Windows PE Tools Command Prompt igång och skriv sedan följande kommando.

imagex /mountrw X:\sources\boot.wim 1 c:\boot-wim

X: motsvaras av enheten ditt USB-minne har. Nu har boot.wim-filen monterats i mappen C:\boot-wim och du ska där gå in och lägga till de programfiler eller det skript du vill ska starta automatiskt i en fil som heter winpeshl.ini och som ska ligga i Windows\System32-mappen. Vill du starta exempelvis imagex automatiskt lägger du till följande i winpeshl.ini-filen:

[LaunchApp]
AppPath = %SYSTEMDRIVE%\imagex\imagex.exe

Detta går i sin tur att automatisera mer då du kan lägga på växlar som "/apply install.wim" till imagex-kommandot för att exempelvis få en helt automatisk starta av en installation av Vista.

För att avsluta och spara ändringarna så ska du köra nedanstående kommando, varpå du efter att det körts kan kopiera den uppdaterade boot.wim-filen till USB-minnet.

imagex /unmount /commit c:\boot-wim


Tillbaka