Windows 7 innehåller många förbättringar jämfört med Windows XP när det gäller att stänga av systemet men även starta upp det. I Windows XP finns det inget sätt, åtminstone inget lätt sådant, att se vad som orsakar exempelvis en långsam avstängning eller problem med viloläget. i Windows 7 däremot så finns detta inbyggt i systemet, även om det är ganska dolt för användarna.

Steg 1 - Identifiera vad problemet beror på

I kontrollpanelen Prestandainformation och -verktyg finns det i vänstermenyn ett alternativ som kallas "Avancerade verktyg". När du klickar upp länken så får du genast en lista över vilka prestandaproblem som finns på din dator. Du får bland annat reda på program som orsakar att datorn stängs av långsamt, drivrutiner som fördröjer nedstängning i viloläge och program som får datorn att starta långsamt.

I det här fallet så kan vi se att det är Nvidias drivrutiner för de två integrerade nätverkskorten på moderkortet som orsakar att datorn inte kan försättas i viloläge omedelbart.

Steg 2 - Åtgärda problemen

När Windows 7 nu har identifierat alla prestandaproblem är det dags att skrida till handling. Om det alltid är ett visst program som orsakar långsam start eller avstängning bör du överväga om du ska ha det kvar över huvud taget. Om problem med drivrutiner orsakar en långsam försättning i viloläge så gäller det att gå på jakt efter de senaste drivrutinerna.


Tillbaka