Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att du har en internet- eller nätverksanslutning eller att helt enkelt se vilken IP-adress du har. Det absolut snabbast sättet är att i Startmenyns sökfält skriva "cmd /k ipconfig" vilket gör att nätverkets uppgifter visas. Om du vill kan du även lägga till växeln "/all" efter ipconfig för att få ytterligare information om nätverkskorten och nätverket.

Detta tips gäller för: Samtliga Windows 7-versioner.


Tillbaka