Om Internet Explorer blir oanvändbar på grund av exempelvis att du fått in spionprogram eller andra elakartade program och virus på din dator så innebär det inte att det är kört. Du kan med enkla medel återställa samtliga inställningar för Internet Explorer. Observera att detta endast ska utnyttjas om du inte kan använda Internet Explorer överhuvudtaget.

Så gör du

För att återställa Internet Explorer-inställningarna går du till följande:

  1. Verktyg
  2. Internetalternativ
  3. Avancerad
  4. Välj återställ

Efter att du har genomfört dessa steg ska du ha återställt Internet Explorer – Busenkelt!


Tillbaka