Windowstips & -tricks

Textstorlek
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Startsida Windows 7 Avancerade Så aktiverar och använder du AD Recycle Bin i Windows Server 2008 R2

Så aktiverar och använder du AD Recycle Bin i Windows Server 2008 R2

Skicka sidan Skriv ut

En mycket välkommen nyhet i Windows Server 2008 R2 är introduktionen av en Papperskorg för objekt i Active Directory, en funktion som kallas "Active Directory Recycle Bin". Det innebär att användarkonton, grupper, datorkonton och mycket mer som du tar bort helt enkelt inte tas bort utan det som sker är att objektets länkar tas bort, för att man enkelt ska kunna återställa objektet senare. Det finns dock vissa grundkrav, förutsättningar och saker som är bra att känna till om Active Directory Recycle Bin.

  • Papperskorgen är inte aktiverad som standard. 
  • Forest functional level måste vara satt till Windows Server 2008 R2 för att detta skall fungera. Detta innebär att du måste ha enbart domänkontrollanter som kör Windows Server 2008 R2 i miljön.
  • När du har aktiverat funktionen kan du inte inaktivera den.
  • Det finns inget grafiskt gränssnitt för funktionen men den kan hanteras bland annat via PowerShell .
  • Borttagna objekt kan som standard återfås i sin helhet i upp till 180 dagar efter borttagandet.

  

Steg 1 - Aktivera "Papperskorgen"

Börja med att starta Active Directory PowerShell och kör kommandot nedan. Notera att du kan behöva byta ut dash-/minustecknet för att kommandot ska fungera om du klipper och klistrar:

GET-ADOPTIONALFEATURE –filter {name –like "*"}

Detta ska ge dig följande svar:

FeatureScope       : {Forest}
Name               : Recycle Bin Feature
RequiredForestMode : Windows2008R2Forest
IsDisableable      : False
ObjectGUID         : 244da303-1247-4180-ac65-349977c41d3c
ObjectClass        : msDS-OptionalFeature
FeatureGUID        : 766ddcd8-acd0-445e-f3b9-a7f9b6744f2a
EnabledScopes      :
RequiredDomainMode :
DistinguishedName  : CN=Recycle Bin Feature,CN=Optional Features,CN=Directory S
                     ervice,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=steni
                     stest,DC=local

För att aktivera Recycle Bin kör du nedanstående kommando:

ENABLE-ADOPTIONALFEATURE "Recycle Bin Feature" –scope forest –target "contoso.com"

Kör sedan kommandot nedan igen så ska resultatet bli annorlunda:

GET-ADOPTIONALFEATURE –filter {name –like "*"}

Ska resultera i följande. Notera skillnaden mot tidigare i "EnabledScopes":

FeatureScope       : {Forest}
Name               : Recycle Bin Feature
RequiredForestMode : Windows2008R2Forest
IsDisableable      : False
ObjectGUID         : 244da303-1247-4180-ac65-349977c41d3c
ObjectClass        : msDS-OptionalFeature
FeatureGUID        : 766ddcd8-acd0-445e-f3b9-a7f9b6744f2a
EnabledScopes      : {CN=Partitions,CN=Configuration,DC=stenistest,DC=local}
RequiredDomainMode :
DistinguishedName  : CN=Recycle Bin Feature,CN=Optional Features,CN=Directory S
                     ervice,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=steni
                     stest,DC=local

 

Steg 2 - Testa att ta bort och återställa objekt

Du kan nu testa att ta bort ett objekt i Active Directory, vilket som helst men jag rekommenderar att du skapar en testanvändare eller en testgrupp som du kan avvara. I mitt exempel skapar jag en grupp som jag kallar just "testgrupp". För att verifiera att objektet existerar kan du lista det genom att köra nedanstående kommando.

get-adobject -filter {name -like "testgrupp*"} -includedeletedobjects

Som ska ge svaret enligt nedan, i mitt exempel.

ObjectGUID          DistinguishedName   Name                ObjectClass
----------          -----------------   ----                -----------
fad553f6-3682-48... CN=testgrupp,DC=... testgrupp           group

För att återställa själva objektet så kör du helt enkelt nedanstående kommando:

get-adobject -filter {name -like "testgrupp*"} -includedeletedobjects | restore-adobject

Svårare än så är det inte. Notera att alla attribut såsom gruppmedlemskap för en användare och all annan information finns kvar för varje objekt.

  För frågor om tipsen, guiderna eller generella problem hänvisar vi till forumet på alltomxp.se och alltomvista.se.

ANNONSER:
I samarbete med

Allt om Windows (www.alltomwindows.se)

På sajten Allt om Windows får du hjälp med allt du behöver om Windows 7, Windows Vista, Windows XP och Internet Explorer och annat som kretsar kring Microsoft och datorer. Du hittar även de senaste nyheterna såväl som erfarenheter från fältet på sajten och funktioner som galleri, chatt och nedladdningar. Gå till sajten >

Blogg för IT-proffs

The Experience Blog (www.theexperienceblog.com)

På bloggen för IT-proffs, The Experience Blog, hittar du tips, guider och information för dig som arbetar med IT.

Affiliator Affiliateprogram

Annonser

Teman

Officiella teman för Windows 7 hittar du hos Microsoft > Ladda hem teman för Windows 7
Ladda hem teman för Windows 7 från Microsoft

Fräscha teman för Windows XP...
Royale (Energy Blue Theme) för Windows XP Royale Noir för Windows XP Royale Zune tema för Windows XP
Fräscht tema för Windows Vista...
Royale Blue-tema för Windows Vista

Annonser